Proszę o przetłumaczenie tekstu. Daję 50 pkt. i najlepsze :)
I Am going to tell you about a funny thing that happened to my mother and me yesterday evening. …
Yesterday afternoon my mother took me up to London to see the dentist. After that we went to a café. I had a banana split and my mother had a cup of coffee. When we came out of the café it had started to rain.
“ We must get a taxi”, my mother said. It was raining quite hard. “ Why don’t we go back into the café and wait for it to stop?” I said. I wanted another of those banana split. They were very tasty.” It isn’t going to stop”, my mother said " We must get home".
We stood on the pavement in the rain, looking for a taxi. Just then a man came up to us. He was a small man and he was pretty old. He raised his hat politely and said to my mother. , " Excuse me I do hope you will excuse me ..."
" Yes?" my mother said very cool and distant. " I wonder if I could ask a small favour of you " he said. " It is only a very small favour ". I saw my mother looking at him suspiciously ... " The truth of the matter is" the little man was saying " I need some help".He gave a gentle smile and said. " I beg you to believe, madam, that I am not in the habit of stopping ladies in the street and telling them my troubles". " I should hope not" my mother said. I felt quite embarrassed by her sharp words. I wanted to say to her. " Oh, mummy he's a very old man and he's sweet and polite, and he's in trouble so don't be so unkind to him. But I didn't say anything. The little man shifted his umbrella from one hand to the other. " I've never forgotten it before" he said. " You've never forgotten what?" my mother asked.
" my wallet " he said. " I must have left it in my other jacket".
" Are you asking me to give you money? " my mother said. " Oh no!" he cried." " Then what are you asking?" my mother said. " Do hurry up. We're getting very wet here." " I know you are" he said. " And that is why I'm offering you this umrella of mine to protect you and to keep forever if.... if only... " " If only what?" my mother said. " If only you would give me in return a pound for my taxi-fare just to get me home." the little man said. " It's a lovely umbrella". " So I've noticed" my mother said. "It's silk" he said. " I can see that". " Then why don't you take it, madam," he said. " It cost me over twenty pounds, I promise you. But that's of no importance so long as I can get home and rest these old legs of mine". Then my mother said to the little man, " I don't think it's quite right that I should take an umbrella from you worth twenty pounds. I think I'd better just give you the taxi-fare." " no, no, no!" he cried. " It's out of the question!" My mother took out a pound note. She held it out to the little man. He took it and handed her the umrella. " Thank you, madam, thank you". Then he was gone. " Aren't we lucky" my mother said. " I've never had a silk umbrella before. I couldn't afford it".

1

Odpowiedzi

2010-01-29T17:36:40+01:00
Zamierzam powiedzieć ci, że o zabawnej rzeczy to zdarzyło się mojej matce i mi wczoraj wieczorem.? Wczoraj moja matka zabrała mnie do Londynu widzieć dentystę. Po tym poszliśmy do kawiarni. Miałem banan z lodami i bitą śmietaną i moja matka wypiła filiżankę kawy. Gdy wyszliśmy z kawiarni, którą to zaczęło do deszczu. “ musimy łapać taksówkę ”, moja matka powiedziała. Padało nielekko.? Why nauczyciel akademicki ’ t wracamy do kawiarni i czekamy dla tego by zatrzymać się?? I powiedział. Chciałem innego z te banan z lodami i bitą śmietaną. Byli bardzo apetyczni.? to nie jest idąca na przerwę ”, moja matka powiedziała "musimy dostawać się do domu". Stanęliśmy na chodniku w deszczu, szukając taksówki. W tym momencie człowiek zbliżył się do nas. Był małym człowiekiem i był całkiem stary. Podniósł swój kapelusz uprzejmie i powiedział mojej matce. "przepraszam mam nadzieję, że chcesz przepraszam..." "tak?" moja matka powiedziała sam chłód i daleki. "zastanawiam się czy mogłem poprosić o twoją niewielką przysługę" powiedział. "to jest tylko bardzo niewielka przysługa". Zobaczyłem, jak moja matka patrzała na niego podejrzliwie... "prawda sprawy jest" szary człowiek mówił "chcę jakiejś pomocy". udzielił łagodnego uśmiechu i powiedział: Błagam cię by wierzyć, Pani, że nie zwyknąć z zatrzymywania pań na ulicy i mówienie im moich kłopotów "." powinienem mieć nadzieję nie "moja matka powiedziała. Poczułem się całkiem speszony jej ostrymi słowami. Chciałem powiedzieć jej. "o, mumia on jest samym starcem i on jest słodki i uprzejmy, i on jest w tarapatach tak być tak niemiłym dla niego. Ale nie powiedziałem niczego. Szary człowiek przeniósł swój parasol z jednej ręki do drugiego. "nigdy nie zapomniałem tego wcześniej" powiedział. "nigdy nie zapomniałeś co?" moja matka zapytała."mój portfel" powiedział. "musiałem zostawić to w swojej innej marynarce". "Prosisz mnie by dać ci pieniądze?" moja matka powiedziała. "no nie!" zapłakał. "" w takim razie o co pytasz? "moja matka powiedziała." odnawiać pośpiech. Stajemy się bardzo mokrzy tu. "" wiem, że jesteś "powiedział." i dlatego oferuję ci to umrella mój chronić cię i trzymać wiecznie jeśli.... jeżeli tylko... "" jeżeli tylko co? "moja matka powiedziała." jeżeli tylko poświęciłbyś mnie w zamian funt dla mój taxi-fare tylko by mieć mnie do domu. "szary człowiek powiedział." być śliczny parasol ". Więc zauważyłem "moja matka powiedziała." być jedwab "powiedział." mogę widzieć, że "." wtedy dlaczego nie bierzesz tego, Pani, "powiedział." to kosztowało mnie ponad dwudziestoma funtami, zapewniam cię. Ale nie mieć znaczenia tak długo ponieważ mogę dostawać się do domu i mogę opierać te stare moje nogi ". W takim razie moja matka powiedziała szaremu człowiekowi "nie myślę to jest całkiem prawo, z którego powinienem brać parasol ty warte dwadzieścia funty. Myślę, że poprawiłbym właśnie poświęcać cię taxi-fare. "" nie, nie, nie! "zapłakał." to nie wchodzi w rachubę! "moja matka wybrała funta zauważać. Podała to szaremu człowiekowi. Wziął to i podał jej parasol. "dziękuję, Pani, dziękuję". W takim razie wyjechał. "nie mamy szczęście" moja matka powiedziała. "nigdy nie miałem parasola jedwabnego wcześniej. Nie mogłem pozwolić sobie na to ".

KONIEC :D