Odpowiedzi

2010-01-29T17:36:39+01:00
Biblijny patriarcha Izaak był obiecany w wieku syna Abrahama i Sarę i przez ojca Rebecca z bliźniąt Ezaw i Jakub. Gdy Izaak był chłopcem, był niemal ofiarowana przez jego ojca posłusznym, ale Bóg oszczędził chłopca. Ta opowieść (Genesis 22) może zilustrować starożytny Izrael, odrzucenie dziecka ofiary. Doręczanie jako pomost w tradycji patriarchalnej, Isaac jest również ważny znak w historii Jakuba. Według Rodzaju 27, Jakuba i jego matka, Rebecca, oszukano starych i słabymi Izaaka co do jego końcowego błogosławieństwa Jakubowi zamiast pierworodnego Ezawa. W Biblii, Bóg nazywany jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.

6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:56:25+01:00
Izaak miał 40 lat gdy poślubił Reebekę. Ta była bezpłodna. Izaak modlił się za nią do Boga. Bóg go wysłuchał. Już w łonie matki dzieci walczyły ze sobą. Rebeka pytała Boga dlaczego, a ten odpowiadał jej, że dwa narody są w jej łonie. Izaakowi urodzili się dwaj synowie: Ezaw i Jakub. Ezaw był myśliwym a Jakub mieszkał w namiocie.
6 3 6