Odpowiedzi

2010-01-29T16:20:05+01:00
Unia Europejska – powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich , będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej.
16 4 16
2010-01-29T16:48:39+01:00
Ponieważ narody Europy tak wiele łączy, współpracują ze sobą.w 1992roku 12 państw europejskich zawarło porozumienie o wsółprace.Powstał związek państw nazwany UNIĄ EUROPEJSKĄ(w skrócie UK)W 1995 r przystąpiły do niej kolejne 3 państwa w roku 2004 następnie 10 państw a w 2007 jescze 2.Obecnie w Uni jest ich 27.
licze na naj...
9 2 9