Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T16:39:37+01:00
Jan Kochanowski fraszki "O żywocie ludzkim" ludzkie życie to fraszka, człowiek jest marionetką w rękach Boga, która z czasem zostaje schowana do mieszka (śmierć). "Do Mikołaja Finleja", "Raki", "Na Świętego ojca", "Na Matusza", "O miłości". "O żywocie ludzkim" ukazana jest tu Wieczna Myśl czyli Bóg Ojciec - kreator świata. Ludzie ukazani są jako dzieci. Bóg patrząc z wysokości widzi ludzi uganiających się za dobrami materialnymi, które są marnością. "Ku Muzom" prośba o natchnienie, "ippokreńska rosa" - źródło natchnienia poetyckiego, występuje odwołanie do filozofii Sokratesa, który głosił intelektualizm etyczny, według którego cnota była najwyższą wartością nadającą sens ludzkiemu istnieniu. Występuje przekonanie o indywidualizmie poety typowe dla twórców renesansowych, którzy twierdzili, że ich dzieła mają charakter ponadczasowy, a za życia wystawiają sobie pomnik z własnej twórczości. Takie przekonanie ma bezpośredni związek z twórczością Horacego (non omnis moriar-nie wszystek umrę). Kochanowski w swoich fraszkach w zależności od sytuacji ukazał miłość, refleksję i żałóbę. W swoich utworach przedstawia podstawowe wzorce , które często przekształca czerpiąc pomysły np. z utworów Horacego. Jak niemal w każdej dziedzinie swej twórczej działalności tak i tu Kochanowski stworzył własną odmianę, swój model tego gatunku.

Jan Kochanowski pieśni Pieśń IX (Chcemy sobie być radzi?), Pieśń XII (Pieśń o cnocie), Pieśń XIX (Pieśń o dobrej sławie) . W pieśniach Kochanowskiego pojawiają się trzy wielkie wartości: Cnota, Rozum, Fortuna. Cnota i Rozum mają charakter pierwszorzędny, natomiast Fortuna ma charakter podrzędny.

jeśli o to chodzi .
2 2 2