1. Rozwiąż równanie
a) 4x-25=7
b) 9z+4=40
2. Sprawdź, która z liczb:1,2,3 jest rozwiązaniem równania.
a)3y-8=-5
b)5n+1=16
3. Rozwiąż równanie i sprawdź swoje rozwiązanie.
a) 7t-17=6t-16
b) 23s-45=19s-39
Proszę o pomoc jak najszybszą daje NAJLEPSZE;)

3

Odpowiedzi

2010-01-29T16:31:13+01:00
A)4x-25=7
4x=7+25
4x=32/:4
x=8
b)9z+4=40
9z=40-4
9z=36/:9
z=4
7 3 7
2010-01-29T16:34:45+01:00
1. a) 4x-25=7
4x = 7+ 25
4x = 32
x= 32:4
x = 8 Spr.: 4 * 8 - 25 = 32-25 = 7
b) 9z +4 = 40
9z = 40-4
9z = 36
z = 36 : 9
z = 4
Więcej mi sie nie chce ;p nie no nie moge. moze potem napisze
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T16:39:11+01:00
Zad.1
a) 4x-25=7
4x=7+25
4x=32// : 4
x= 8
b) 9z+4=40
9z=40-4
9z=36// :9
z=4

Zad.2
a)3y-8=-5
3*1-8=-5
3-8= -5
-5=-5
Odp. Liczba ktora jest rowiazaniem rownania jest 1.

b)5n+1=16
5*3+1=16
15+1=16
16=16
Odp. Liczba ktora jest rowiazaniem rownania jest 3.

3. Rozwiąż równanie i sprawdź swoje rozwiązanie.
a) 7t-17=6t-16
7t-6t=-16+17
t= 1
7*1-17=6*1-16
7-17= 6-16
-10=-10

b) 23s-45=19s-39
23s-19s= -39+45
4s=6// :4
s= 1,5
23*1,5-45= 19*1,5-39
34,5- 45= 28,5 -39
-10,5= -10,5
s= 4
16 3 16