Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T11:34:55+01:00
Dane:
m=250[g]=0,25[kg],
V=10[m/s]
h=46[cm]=0,46[m],
obliczamy pęd ciała przed zderzeniem:
p=m*V,
p=0,25*10=2,5[(kg*m)/s],rozważamy sytuację po odbiciu,
uzyskana energia potencjalna Ep jest równa energii kinetycznej Ek,
Ep=Ek,
mgh=(mV2)/2,wyznaczamy V,przekształcamy wzór:
V=pierw.2*g*h,
Jednostka:
[V]=[pierw.(m/s2)*m]=[m/s],
Obliczenia:
V=pierw.(2*10*0,46),
V=pierw.9,2;
V=3,03[m/s],
Obliczam p1,
p1=m*V
p1=0,25*3,03=0,76[(kg*m)/s],
obliczamy zmianę pędu (delta)p'
(delta)p'=p-p1,
(delta)p'=2,5-0,76=1,74[(kg*m)/s].
Odp.Zmiana pędu kulki wynosi (delta)p'=1,74[kgm/s]
zbigniew63.

5 1 5