Zad.1 . w 4kg roztworu znajduje się 2g soli. Jakie jest stężenie procentowe soli w tym roztowrze?
a) 1/5[promili] , b)5[promili] , c)0,5 [promili] , d)2 [promile] (OBLICZENIA)

zad.2. Wynagrodzenie za wykoonaną pracę Agata , Beata i Celina podzieliły w stosunku 8:7:5. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Agata otrzymała 80% wynagrodzenia.
b)Celina otrzymałą 20% wynagrodzenia
c)Beata otrzymała 35% wynagrodzenia.
d)Celina otrzymała o 2% więcej od Beaty. JKA SIĘ DA TO OBLICZENIA PROSZĘ WYKONAĆ!

zad.3Licznba , której 48% jest równe 6 , wynosi:
a)13 , b)2,88 , c)8,88 , d) 12,5 . (OBLICZENIA)


zad.4.Samochód po roku użytkowania stracił 15& swojej wartości i obecnie wyceniony zaostał na 34 000zł. Rok wcześniej samochód był wart:
a)40 000zł , b) 28 900zł , c)39 100zł , d)51 000zł (OBLICZENIA)

zad.5. W pewnym gimnazjum sa dwie klasy trzecie. W klasie IIIa jest 18 dziewcząt i stanowią one 60% tej klasy, a w klasie IIIb jest 5 dziewcząt i stanowią one 20% tej klasy . jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta?
a)20% , b) ok. 42 % , c)40% , d)ok. 30% (OBLICZENIA)

zad.6 w pewnym banku złożono 1500zł na roczną lokatę.Po upływie roku stan lokaty wzrósł do 1590zł. Oprocentowanie w tym banku wyniosło
a)mniej niż 3% , b)między 3% a 5% , c)między 5% a 7% , d)więcej niż 7% (OBLICZENIA)

zad.7. do 95g roztworu soli o stęzeniu 5% dosypano 5g soli. Otzrymano w ten sposób roztwór, w którym sól stanowi:
a)5% , b)5,5% , c)9,75% , d)15,25% (OBLICZENIA)

zad.8 .
a)oblicz 5 promili liczby 38mln.(OBLICZENIA)
b)znajdź liczbę , której 0,5 promila wynosi 2.(OBLICZENIA)
c)Jaki promil liczby 150 000 stanowi liczba 30?(OBLICZENIA)
d) Fluor stanowi 0,05% pewnego leku-ile to promili?(OBLICZENIA)

zad.9Oblicz
a)20% liczby 55 , b)130% liczby 10. (OBLICZENIA)

P.S. pod każdym zadaniem pisze "OBLICZENIA" poprossze do każdych z zadań obliczenia .

1

Odpowiedzi

2010-01-29T17:02:34+01:00
Zad1.
mr - 4kg- 4000g
ms- 2g
cp- stężenie procentowe
ms- masa substancji
mr- masa roztworu
cp- ms/mr * 100%
cp- 2g/4000g * 100%
cp- 0,05%
1% to 10 promili
cp- 0,5 promili
odp. C
5 2 5