Odpowiedzi

2010-01-29T16:48:03+01:00
Sobór Watykański II – ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty 11 października 1962 przez papieża Jana XXIII. Sobór został zwołany z inicjatywy Jana XXIII w celu uwspółcześnienia (aggiornamento) Kościoła katolickiego. Zasadniczy efekt prac komisji dotyczył zmian doktrynalnych w Kościele katolickim. Począwszy od zmian w liturgii, skończywszy na otwarciu się Kościoła na dialog z innymi wyznaniami. Jednym z najważniejszych dokumentów wypracowanych przez Sobór Watykański II jest konstytucja Sacrosanctum concilium dotycząca liturgii świętej, która wprowadza odnowienie liturgii oraz dostosowanie się Kościoła katolickiego do czasów współczesnych
2010-01-29T16:57:27+01:00
Papież Paweł VI podczas obrad kontaktował się z patriarchą Konstantynopola, najwyższym dostojnikiem Kościoła prawosławnego Atenagorasem.
Efektem tego porozumienia było anulowanie ekskomunik (kary kościelna polegającej na wykluczeniu z życia Kościoła), które z obu stron padły podczas wielkiej schizmy w 1054 roku.
Sobór Watykański II wypracował wiele dokumentów, najważniejszy z nich to konstytucja Sacrosanctum concilium. Dotyczy ona liturgi świętej, która wprowadza odnowienie liturgii oraz dostosowanie się Kościoła katolickiego do czasów współczesnych.