1. rozwiązania prawne i administracyjne (normy emisji , spalin , hałasu , wiek samochodu , środki chemiczne .
2. mechanizmy ekonomiczne (ponoszenie rzeczywistych kosztów deklaracji , promieniowanie rozwiązani proktologicznych .
3. działanie wspierające transport zbiorowy .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:32:43+01:00
W każdym z 16 RPO jest priorytet, w ramach którego samorządy gminne, powiatowe lub związki gmin będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury transportowej czy rozwój systemów transportu publicznego. W ramach tych działań i priorytetów wsparcie można otrzymać na zakup energooszczędnych środków transportu, budowę i rozbudowę linii transportu zbiorowego, czyli np. budowę i modernizację linii tramwajowych albo trolejbusowych, zakup autobusów do przewozu osób do miasta wojewódzkiego.

Zakupione w drodze przetargu publicznego środki transportu muszą posiadać cechy proekologiczne.