Odpowiedzi

2010-01-29T16:49:06+01:00
1.nie wiem...
2.a)prezentują prawdy o człowieku i świecie
b)przypowieści ewangeliczne niosą w sobie wiedzę o Królestwie Bożym, wymaganiach stawianych człowiekowi, sensie życia doczesnego i pośmiertnego
c)w Ewangeliach najczęściej wymienia się 40 przypowieści
3.Przypowieść o kąkolu.
1 1 1