Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T18:13:25+01:00
-Abraham przybywa do ziemi obiecanej
-Patriarcha Jakub
-Józef zostaje zarządcą Egiptu, Jakub wraz z synami przybywa do Egiptu
-Wyjście pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej; wędrówka przez pustynię; śmierć Mojżesza
-Zdobycie Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego
-Czasy sędziów
-Panowanie Saula
-Panowanie Dawida jako króla Izraela
-Salomon; budowa świątyni; ostateczne podbicie ziemi Kanaan(obiecanej)
-Podział Izraela na dwa królestwa; Izraelskie i Judy
-Lata nieposłuszeństwa woli Boga przez naród izraelski
-Prorocy Eliasz i Elizeusz
-Prorok Izajasz
-Upadek Królestwa Izraelskiego; niewola asyryjska
-W królestwie Judy; Reforma religijna
-Pierwsza wyprawa Nabudochonozora II na Judę
-Rozpoczęcie przesiedlenia do Babilonu; niewola babilońska
-Zdobycie Jerozolimy
-Król Cyrus zezwala Izraelitom powrócić do kraju; Izrael staje się prowincją perskąbardzo prosze
2 3 2