Mam tutaj 3 zadania do rozwiązania A, B, C. Ale proszę o rozwiązanie w działaniach, bo samo podanie odpowiedzi mi nic nie daje, bo tego w ogóle nie rozumiem. I proszę o rozwiązanie w miarę prosto, w miarę możliwości z tłumaczeniem :) z góry dziękuję ;*

1. Przez amperomierz przepływa 10¹⁰ elektronów w ciągu sekundy. Wartość bezwzględna ładunku elektronu wynosi 1,6 × 10⁻¹⁹ C. Amperomierz wskazuje:
A. 0,16 A
B. 1,6 A
C. 16 A
D. 160 A

2. Typowa bateria typu AA ma pojemność 3,2 Ah. Przy jakim natężeniu prądu płynącego w obwodzie, w którym źródłem napięcia jest taka bateria, wyczerpie się ona po upływie 100 godzin?
A. 3,2 mA
B. 32 mA
C. 320 mA
D. 320 A

3. Każdy z trzech obwodów zawiera jedną z żarówek X, Y, Z. Przez żarówki te przepływają odpowiednio ładunki: 3C w czasie 2s, 1C w czasie 0,5 s, 2C w czasie 2s. Prąd o największym natężeniu płynie przez żarówkę:
A. X, a o najmniejszym natężeniu Y
B. Y, a o najmniejszym natężeniu Z
C. Z, a o najmniejszym natężeniu X
D. Y a o najmniejszym natężeniu X

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T19:10:53+01:00
Q=10¹⁸×1,6×10⁻¹⁹C=1,6×10⁻¹C=0,16C
I=q/t
I=0,16C:1s
I=0,16A
odp.A
2.q=3,2Ah
I=q/t
I=3,2Ah:100h=0,032A=32mA
odp.B
3.ten sam wzór na natężenie
I₁=3C:2s=3/2A ,żarówka X
I₂=1C:0,5s=2A ,zarówka Y
I₃=2C:2s=1A
odp.B
1 5 1