Odpowiedzi

2010-01-29T17:09:55+01:00
Do najważniejszych czynników chemicznych biorących udział w krzepnięciu należą białka uwalnianie z uskzodzonych płytek krwi oraz białka osocza, które po kontakcie z rozerwanymi ścianami naczynia się aktywują. W ten sposób zapoczątkowany zostaje ciąg reakcji prowadzący do powstania czynnika inicjującego właściwe krzepnięcie. Modyfikuje on specjalny enzym osocza (protrombinę), który przechodzi w formę aktywną (trombinę). Ta zaś zmienia rozpuszczalny w osoczu fibrynogen w postać rozpuszczalną - fibrynę (włóknik),. Włókienka fibryny zalepiają uszkodzone miejsce. W ich sieć wpadają m.in. płytki krwi i erytrocyty. Tworzy się swoisty czop, który przekształca się w skrzep. po kilku dniach, gdy nastąpią ptrocesy regeneracyjne, fibryna skrzepu ulega rozłożniu i strup odpada.

^^
9 4 9