Odpowiedzi

2010-01-29T17:14:16+01:00
Kalwinizm:
nauka o podwójnej predestynacji człowieka (do zbawienia lub potępienia),
sakramenty (chrzest i komunia),
prezbiteriański ustrój kościelny,
duża rola świeckich (zwłaszcza seniorów) w Kościele.

luteranizm:
teza o usprawiedliwieniu człowieka przez wiarę, a nie przez uczynki,
uznawanie Biblii za jedyne źródło prawd religijnych,
2 sakramenty (chrzest i komunia),
narodowo-państwowy lub regionalny charakter Kościołów.

anglikanizm:
anglokatolicki względnie katolicki, akcentujący spuściznę przedreformacyjną oraz właściwe katolicyzmowi formy kultowe,
ewangelikalny, nawiązujący do purytanizmu i in. form radykalnego protestantyzmu nurtu kalwinistycznego,
liberalny, unikający stanowczych poglądów pozostałych anglikanów, preferujący zachowania umiarkowane i tolerancję w zakresie zagadnień dogmatycznych i etycznych.