Zastosowanie układów równań w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
Zad1
Szkoła zatrudnia dwunastokrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Ile pracuje kobiet, a ilu mężczyzn, jeśli pracowników jest 65?
Zad2
W dwóch skrzynkach są 54 pomarańcze. Po przełożeniu z jednej skrzynki do drugiej 9 pomarańczy, w obu skrzynkach jest tyle samo. Ile pomarańczy było początkowo w każdej skrzynce?
Zad3
W dwóch bańkach znajduje się mleko. W pierwszej bańce jest dwa razy więcej mleka niż w drugiej. Kiedy z każdej bańki odlejemy po 20 litrów, to w pierwszej pozostanie 3 razy więcej niż w drugiej. Ile mleka było w tych bańkach na początku?
PS. Piszcie analize!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T18:04:55+01:00
1)x-liczba kobiet y-liczba meszczyzn

{x+y=65
{x=12y

{y=65-x
{x=12y

{y=65-12y
{x=12y

{y+12y=65
{x=12y

{13y=65//:13
{x=12y

{y=5
{x=12*5

{y=5
{x=60 kobiet jest 50 a meszczyzn 5.
2)x-1 skrzynka y-2 skrzynka

{x+y=54
{x-9=54-x+9

{y=54-x
{x+x=54+9+9

{y=54-x
{2x=72//:2

{x=36
{y=54-36

{x=36
{y=18 w 1 skrzynce jest 36 a w 2 jest 18