Przetłumacz poniższy tekst na język polski! tylko porsze nie kozystac z translate pl lub pofobnych serwisów :)

TEMAIFLU

Earlyin the 20th century a virus called the spanisch flu killed between 20 and 40 milion people around the world. it was the most dewasting outebreak in history and more lives were lost than during world war i. it is therefore not that supersing that governments pay close attention to flu-like viruses which strike even the most remote countires.
the 2003-2004 flu season came earlier than in recent years and this time the type of flu which attacked people across the country could not be stopped by the influezena vaccine. this is vecause the type of flu that is used in the vaccine is not the same as type of flu which is in circulation . so, how can we stop the deadlyflu virus from taking more lives ?
tamflu is a drug desiged to prevent flu. taking one tablet a day during the flu season gives 90% protection from all attacks of flu. if a tablet is taken within 48 hours of the beginning of flu-like symptoms it will shorten th illness. however supplies of tamiflu are very limited, tens of millionos of does would have to be produced to satisfy the demands of american citizens tn the event of a major flu outbreak. it is hard to understand why tamiflu is not made more readilyavailable in every citin when the lives of millions are at risk.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T21:32:12+01:00
W 20 wieku wirusem zwanym'' spanisch'' grypy zabił między 20 a 40 milionów ludzi na całym świecie. To była najbardziej niebespieczne w historii i więcej, niż zginęło podczas I wojny światowej Nie jest więc, że rządy baczną uwagę na objawy takie jak wirusy, które strajk nawet najbardziej odległych Kraje.
2003-2004 sezonie grypy przyszedł wcześniej niż w ostatnich latach i tym razem odmiana grypy, która zaatakowała ludzi w całym kraju nie może być zatrzymany przez szczepionkę ''influezena''. Tego typu grypy, które są stosowane szczepionki nie jest taka sama jak odmiana grypy, która jest w obiegu. tak, jak możemy powstrzymać wirusa ''deadlyflu'' od podejmowania więcej życia?
tamflu jest lekiem celu zapobiegania grypie. przy jednej tabletce dziennie w trakcie sezonu grypa daje 90% ochrony przed wszelkie ataki grypy. jeśli tabletka została podjęta w ciągu 48 godzin od początku objawów grypopodobnych będzie skrócić choroby. Jednak dostaw'' Tamiflu'' są bardzo ograniczone, dziesiątki milionów na nie musiałyby być produkowane w celu zaspokojenia potrzeb obywateli amerykańskich, w przypadku poważnej epidemii grypy. trudno jest zrozumieć, dlaczego ''Tamiflu'' nie jest bardziej łatwo dostępne w każdym mieście podczas życia miliony ludzi na ryzyko.


prosze o naj !