PEDAGOGIK SPECJALNA !!!!!!
umiesciłam w biologi bo nie ma gdzie , zadanie jest do DZISSSSSS!!!!!!!!!!


napisac duzo na okolo 6 stron A4 o szkolach zawodowych specjalnych i wszytko co z tym zwiazane i o szkolach przygotowujacych do zawodu
blagam to ma byc na dzis koniecznie to potzrebuje , zeby sie nauczyc a w bibliotece nic nie bylo . moze byc z netu ale stososwne informacje !!!!!!!!
daje naJJJJJJJ ... czekam do 23 !!!!!!!
puktow jest duzo.....wiec warto

1

Odpowiedzi

2010-01-29T17:29:18+01:00

Szkoła nasza specjalizuje się w kształceniu uczniów przejawiających trudności edukacyjne w typowych warunkach szkolnych. W skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy terapeutyczne), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (klasy specjalne) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Poznaniu (klasy przysposabiające).

W klasach terapeutycznych kształci się młodzież z normą intelektualną, posiadająca opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w klasach terapeutycznych. W klasach specjalnych kształci się młodzież z lekkim upośledzeniem umysłowym, posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasy przysposabiające przeznaczone są dla uczniów o umiarkowanym lub znacznym upośledzeniu umysłowym.

Szkoła uzyskuje bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w rankingach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Przeprowadzamy egzaminy w zawodach: sprzedawca, krawiec, ślusarz.