Rozwiąż równanie:
a)0,8-1/5(0,3y-1)=1/25(y+25)+0,02y

1/5 i 1/25 jako ułamek
b)-4[-4(-4+3x)+3x]+3x=-(x+4)
Sprawdź czy równania mają jednakowe rozwiązanie
c)x:(-1i3/4 )=1i1/3
d)7i1/6-x=9i1/2
z góry dziękuję i proszę o szybką odpowiedź

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:52:12+01:00
A)
0,8 - (0,3y - 1)/5 = (y + 25)/25 + 0,02y / *25
20 - 5(0,3y - 1) = y + 25 + 0,5y
20 - 1,5 y + 5 = 1,5y + 25
3y=0 / : 3
y = 0

b)
-4[-4(-4 + 3x) + 3x] + 3x = -(x+4)
-4(16 - 12x + 3x) + 3x = -x - 4
-4(16 - 9x) + 3x = -x - 4
-64 + 36x + 3x = -x - 4
39x + x = 60
40x = 60 / : 40
x = 1,5

c)
x:(-1 i 3/4 )=1 i 1/3
x : (-7/4) = 4/3
-x * 4/7 = 4/3 / * (-7)
4x = - 28/3 / : 4
x = - 7/3

d)
7 i 1/6-x=9 i 1/2
29/6 - x = 19/2 / * 6
29 - 6x = 57
-6x = 28 / : (-6)
x = -14/3

2010-01-29T17:52:58+01:00
A)0,8-1/5(0,3y-1)=1/25(y+25)+0,02y
1/5 i 1/25 jako ułamek
b)-4[-4(-4+3x)+3x]+3x=-(x+4)
Sprawdź czy równania mają jednakowe rozwiązanie
c)x:(-1i3/4 )=1i1/3
d)7i1/6-x=9i1/2


a)
0,8 - (0,3y - 1)/5 = (y + 25)/25 + 0,02y / *25
20 - 5(0,3y - 1) = y + 25 + 0,5y
20 - 1,5 y + 5 = 1,5y + 25
0 = 3y / : 3
y = 0

b)
-4[-4(-4 + 3x) + 3x] + 3x = -(x+4)
-4(16 - 12x + 3x) + 3x = -x - 4
-4(16 - 9x) + 3x = -x - 4
-64 + 36x + 3x = -x - 4
39x + x = 60
40x = 60 / : 40
x = 1,5

c)
x:(-1i3/4 )=1i1/3
x : (-7/4) = 4/3
-x * 4/7 = 4/3 / * (-7)
4x = - 28/3 / : 4
x = - 7/3

d)
7i1/6-x=9i1/2
29/6 - x = 19/2 / * 6
29 - 6x = 57
-6x = 28 / : (-6)
x = -14/3

Równania te nie mają jednakowych rozwiązań
2010-01-29T17:54:58+01:00
A)0,8-1/5(0,3y-1)=1/25(y+25)+0,02y
0,8-0,06y+⅕=¹/₂₅y+1+0,02y
-0,06y-0,06y=-1+1
y=0

b)-4[-4(-4+3x)+3x]+3x=-(x+4)
-4[16-12x+3x]+3x=-x-4
-64+48x-12x+3x=-x-4
40x=60 /:40
x=1,5

c)x:(-1i3/4 )=1i1/3
x/1¾=⁴/₃
3x=4*1¾
3x=7 /:3
x=2¹/₃

d)7i1/6-x=9i1/2
-x=9½-7¹/₆
-x=9³/₆-7¹/₆
x=-2¹/₃
Odp. równania te nie mają jednakowych wyników.