Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:49:55+01:00
Niektóre środki ochrony roślin uprawnych (pestycydy) są bardzo trwałe i ich wpływ na środowisko tęż jesr długotrwały. Dotyczy to przede wszystkim grupy pestycydów chloroorganicznych, do których miedzy innymi należy DDT.DDT dostają sie do organizmów ptaków i ssaków przeedee wszystkim z pokarmem, w mniejszym stopniu prze skórę i drogi oddechowe. Kumulują sie w tkance tłuszczowej zwierząt. Niewielka zawatrość tego środdka nie wywołuje od razu wyraźnego efektu toksycznego, ale w wynku wędrówki tych związków w łańcuchu pokarmowym w kolejnych jego ogniwach wzrasta poziom jego kumulacji.