1.Prawa czlowieka sa niezbywalne, nienaruszalne,indywidualne. CZy w dzisiejszych czasach powyzsze zasady sa nadal aktualne?
2.Czy miedzynarodowe organizacje pozarzadowe stanowia skuteczne narzedzie ochrony praw czlowieka?
3.Kiedy mozemy zlozyc skarke do Europejskiego Trybunalu Praw czlowieka?
4.Ograniczenia praw czlowieka.

Odpowiedzi chce w dluzszej formie niz, 1 slowo-zdanie -,- Najlepiej na minimum 4 zdania, na jedni pytanie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T11:37:24+01:00
1. Prawa człowieka są cały czas aktualne. Nacisk na przestrzeganie praw człowieka, jeszcze bardziej uskutecznił rok 1945, kiedy to została podpisana Karta NArodów Zjednoczonych, a potem Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [1948] czy Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka [1966]. Nienaruszalność, indywidualność oraz niezbywalność praw człowieka wspomniana jest już w preambułach w/w paktów czy deklaracji. Prawa człowieka nadal istnieją i będą istnieć, jedną rzeczą, która będzie zmienna- to rozwój tych praw.

2.Międzynarodowe organizacje pozarządowe bardzo skutecznie działają na rzecz ochrony praw człowieka. Do nich należą m.in.: Czerwony Krzyż, Amnesty International czy Międzynarodowa Helsińska Feredacja Praw Człowieka. Ich celem jest m.in.; ochrona życia, zdrowia, poszanowanie godności ludzkiej, sprzeciw wobec rasizmu, kampania na rzecz zaprzestania stosowania kary smierci, zwalczanie stosowania tortur i innych formu okrutnego traktowania więźniów czy sprzeciw wobec dyskryminacji, wykluczenia i nietolerancji oraz pomoc ludziom z ubogich krajów czy ludziom chorym na AIDS lub HIV. Międzynarodowe organizacje pozarządowe pomagają ludziom, którzy nie są w stanie dostać pomocy od państwa na tyle na ile jej potrzebują.

3.Skargę taką możemy złożyć, gdy dane państwo jest stroną (czyli ratyfikowało) np. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, przez powoda wyczerpane zostały dostępne środki krajowe zaradcze, nie jest anonimowa, bądź też sprzeczna z postanowieniami [np. MIędzynarodowych Paktów Praw Człowieka- jeśli do nich się odwołujmemy] oraz nie jest badana w ramach innej międzynarodowej procedury. Skargę taką wnosimy gdy prawa człowieka zostały naruszone.

4. Większośc praw materialnych to prawa ograniczone. W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wolność od tortur i niewolnoctwa nie może być nigdy ograniczona. Pozostałe, kiedy ich realizacja pozostaje w konflikcie z prawem i wolnością innych ludzi, można je ograniczyć. Jednak te ograniczenia dopuszczane są tylko we względu na konkretne cele, można to zrobić jedynie ustawą.
2 5 2