Odpowiedzi

2009-10-04T22:21:11+02:00
Http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:L5K9Nfbl_qEJ:www.inwestycje.pl/resources/Tabela(spolki)%2520poprawka.pdf+por%C3%B3wnanie+sp%C3%B3%C5%82ka+jawna+a+sp%C3%B3%C5%82ka+zoo&hl=pl&gl=pl&sig=AFQjCNEyA6rfKc-8a15SWeV0l1XKb17pCA
2009-10-04T23:16:29+02:00
Spółka jawna-osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Może jednak zawierać umowy, może pozywać i być pozywana. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – forma prawna przedsiębiorstw spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.