Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T23:37:10+01:00
Y = - x - 1
y = x -5
oś OX
Szukam punktów, w których proste o podanych równaniach
przecinają oś OX
y = 0
0 = - x -1
x = -1
A = ( -1 ; 0 )
y = 0
0 = x - 5
x = 5
B = ( 5 ; 0 )
Szukam punktu, w którym przecinają sie proste o podanych
równaniach
-x - 1 = x -5
2x = 5 - 1 = 4
x = 4 :2 = 2
y = x-5 = 2 - 5 = - 3
C = ( 2; -3)
Otrzymaliśmy trójkąt ABC, gdzie odcinek AB jest jego
podstawą.
I AB I = 5 -(-1) = 5 + 1 = 6 , bo y = 0
h = I -3 I = 3 - wysokość trójkąta ABC czyli odległość punktu C
od od OX.
P =[ I AB I * h ] /2 = [ 6 * 3] /2 = 18/2 = 9 jednostek kwadratowych.