Aldehydy o odpowiedniej budowie ulegają w środowisku zasadowym reakcji dysproporcjonowania, która przebiega wg. schematu:
aldehyd+zasada-> sól kw. karboksylowego + alkohol. Zapisz równanie takiej reakcji dla aldehydu benzoesowego z NaOH. Podaj nazwę węglowodoru, którego pochodnymi są reagenty tej reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T18:47:46+01:00
Weglowodor: toluen lub metylobenzen

tam w rownaniu jeszcze powinna byc 2 przed aldehydem benzoesowym
6 4 6