Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T18:53:36+01:00
Druga połowa X wieku, to okres rządów pierwszego historycznego władcy Polski, Mieszka I. Terytorium, którym władał ów książę w czasie swego panowania obejmowało: Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Małopolskę, Śląsk i częściowo Pomorze.

Punktem wyjścia nabytków terytorialnych państwa i "kolebką" dynastii rządzącej była Wielkopolska. Świadczy to o tym, że region ten - w przeciwieństwie do innych, w okresie poprzedzającym powstanie państwa polskiego musiał osiągnąć względnie wysoki stopień integracji politycznej, gospodarczej i terytorialnej (Buko 1999, s. 35).

Zgodnie z przekazem dynastycznym (Gall, I, 1-3) za twórców państwa (w takim kształcie, w jakim odziedziczył je Mieszko) należy uznać jego przodków. Gall Anonim każdej z postaci poprzedników Mieszka I przypisał określone funkcje, które H. Łowmiański (1973, s. 441; Buko 1999, s. 34) zinterpretował następująco:

* Siemowit: konsolidował wewnętrznie państwo Polan;
* Lestek: podbił Goplan, Mazowszan i Lędzian. Ekspansja w kierunku wschodnim;
* Siemomysł: podbił Pomorze.

Archeologiczne dane źródłowe również potwierdzają fakt konsolidacji wewnętrznej państwa Polan w Wielkopolsce, w połowie X wieku.