Odpowiedzi

2010-01-29T19:21:23+01:00
1.
- atmosfera - powłoka gazowa otaczająca Ziemię
- wiatr - jest to poziomy ruch powietrza , który powstaje , gdy na sąsiadujących ze soba obszarach sa różnice ciśnienia powietrza
- ciśnienie atmosferyczne - jest to nacisk wywierany przez powietrze na powierzchnię Ziemi
- wilgotność powietrza - jest to zawartość pary wodnej w powietrzu
- klimat - to warunki pogodowe powtarzające się przez dłuższy czas na danym obszarze
- hydrosfera- jest to powłoka wodna Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską
2.
warstwy atmosfery to ;
- troposfera
- tropopauza
-stratosfera
- mezosfera
- termosfera
- egzosfera
3.
czynniki wpływające na temperaturę powietrza :
- szerokość geograficzna,
- zachmurzenie
- ukształtowanie powierzchni
4.
ruchy wody morskiej to znaczy ,że wody mórz i oceanów są w ciągłym ruchu a przyczynami tych ruchów jest wiatr i siła przyciągania Księżyca i Słońca , wyróżniamy trzy rodzaje ruchow wody morskiej: falowanie ,pływy i prądy morskie

2 5 2
2010-01-29T19:22:48+01:00
1. Atmosfera - to gazowa powłoka Ziemi. Składnikami powietrza atmosferycznego są: azot, tlen, wodór, dwutlenek węgla, neon i wiele innych gazów.
Wiatr - to poziomy ruch powietrza z obszaru podwyższonego ciśnienia do strefy obniżonego ciśnienia. Wyróżnia się różne rodzaje wiatrów m.in.: pasaty, monsun, bryzę oraz fen.
Ciśnienie atmosferyczne - to nacisk wywierany przez powietrze na powierzchnię Ziemi. Jego wartość podaje się w hektopaskalach (hPa).
Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej w powietrzu.
Klimat - ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim.
Hydrosfera - powłoka wodna.
2. Atmosfera jest zbudowana z pięciu warstw. Są to: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera i egzosfera.
3. Na przestrzenne zróżnicowanie temperatury powietrza wpływa szerokość geograficzna (kąt padania promieni słonecznych) oraz wysokość nad poziomem morza. Duże znaczenie mają również: oddalenie od zbiorników wodnych i rozległych obszarów lądowych, a także prądy morskie.
4. Ruchy wody morskiej to: falowanie, prądy morskie, a także pływy (odpływy i przypływy).
4 3 4