Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:06:15+01:00
Zacznę od sejmu:

Na czele sejmu stoi marszałek sejmu, będący jednocześnie z-cą prezydenta. Obecnie jest to najprawdopodobniej Bronisław Komorowski. Po kolei mamy rangą po marszałku
- vice marszałków
- konwent seniorów
-przewodniczących klubów parlamentarnych i kół poselskich
- komisje sejmowe np. nadzwyczajne, śledcze itp

Sejm podobnie jak i senat ma funkcję ustrojodawczą co znaczy że nadaje bądź zmienia obecnie panujący ustrój polityczny.
Drugą funkcją jest f. ustawodawcza co znaczy że ma prawo do uchwalania ustaw. Inicjatywę ustawodawczą ma 15 posłów, cały senat, prezydent, rada ministrów lub 100 000 obywateli (tzw. inicjatywa ludowa).

Sejm i Senat czyli jako całość - parlament, sprawują także funkcję kontrolną. Co znaczy że kontrolują rząd i inne organy państwowe.W parlamencie znajduje się 460 posłów i 100 senatorów.