Quiz samorządowy

1.Jesteś wyborcą i właśnie masz wziąć udział w wyborach samorządowych.
Co powinieneś wiedzieć o zasadach, według których odbywają się wybory o sposobie głosowania ?
2.Jesteś mieszkańcem gminy i chcesz zgłosić swojego przyjaciela jako kandydata do komisji wyborczej w gminie :
a)liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców
b)liczącej poniżej 20tys. mieszkańców
3.Jesteś członkiem komisji wyborczej odpowiedzialnym za obliczanie wyników głosowania . Czy wiesz , ilu radnych wybiera się w gminie :
a)liczącej powyżej 20tys. mieszkańców
b)liczącej poniżej 20tys. mieszkańców
4.Jesteś radnym .Co musisz wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach?
Za jakie decyzje odpowiadasz jako członek rady?
5.Jesteś burmistrzem. W jaki sposób zostałeś wybrany i za jakie decyzje odpowiadasz ?


Proszę o pomoc . Za rozwiązanie wszystkich zadań dam 5 gwiazdek :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T23:50:56+01:00
1. Powinnaś wiedzieć, że wybory w których zamierzasz wziąć udział mają 4 zasady:
a)Zasada tajności głosowania mówi o tym, że głosowanie odbywa się w sposób anonimowy i nikt z osób trzecich nie ma prawa ingerować w żaden sposób w przebieg głosowania.
b)zasada równości wyborów- każdy obywatel ma jednakową liczbę głosów.
c)zasada powszechności- Określa krąg obywateli którzy maja prawo do udziału w wyborach - według niej każdy obywatel ma zarówno czynne prawo wyborcze, jak i bierne prawo wyborcze.
d)zasada bezpośredniości-polega na tym, że wyborcy w drodze głosowania sami – bez żadnego pośrednictwa – przesądzają w sposób ostateczny i decydujący o składzie wybieranego organu.

2.Trzeba się skontaktować z Państwową Komisją Wyborczą i zgłosić jego kandydaturę. Musi mieć nieposzlakowaną opinię i być niekaranym


3.W skład rady wchodzą radni w liczbie:

* 15 w gminach do 20.000 mieszkańców,
* 21 w gminach do 50.000 mieszkańców,
* 23 w gminach do 100.000 mieszkańców,
* 25 w gminach do 200.000 mieszkańców,

4.Do podstawowych czterech obowiązków radnego należą:

* utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
* uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany,
* wybór przewodniczącego rady,
* reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Prawa radnego:
immunitet, prawo do głosowania, uczestniczenia w posiedzeniach, prawo do chorobowego, urlopu.

5.Jako burmistrz zostałeś wybrany w demokratycznych, których cechy są podane w zad.1

Obecnie burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy (wójt) gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest również kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane.

Liczę na najlepszą. Pozdrawiam!


17 4 17