1. Policz masę rzeczywistą azotu wiedząc, że jego masa atomowa wynosi 14u. Skorzystaj z zależności, że 1u = 0,166* 10(do -23)g. Korzystając z tej samej zależności podaj masę atomową litu i tlenu wiedząc, że ich masy rzeczywiste wynoszą odpowiednio: 1,16 * 10(do -23) grama oraz 2,65 * 10( do -23) grama.
2. Policz gęstość benzyny, wiedząc że 20 litrów waży 13,6 kg. wynik podaj w:
a) kg/dm(sześcienny)
b) g/cm(sześcienny)

1

Odpowiedzi

2010-01-30T00:06:17+01:00
Cześć ;-)
1) 14*0,166*10^-23 g = (2,324*10^-23) g
2) 20 l = 20 dm^3
a) 13,6 kg/20 dm^3 = 0,68 kg/dm^3
b) 1 dm^3 = 1000 cm^3 i 13,6 kg = 13600 g, a więc:
13600 g/20000 cm^3 = 0,68 g/cm^3