Cześc mam do przetłumaczenia zdania z czasownikami modalnymi czy mógłby mi ktoś pomóc bo to jest na ocenę ten kto zrobi to na piątkę dam najjjj.
nie bierzcie z tłumacza google to jest wtedy źle.

1.Oni nie mogą ogladać telewizji ale mogą słuchać radia.
2.musisz zabrać swój paszport ale nie mozesz wziąść telefonu.
3.czy oni moga tutaj zostać?
4.w naszej szkole nie wolno robić zdjęć ale można korzystać z telefonu komórkowego
5.nam nie wolno biegać po korytarzach ale mozemy siedzieć na podłodze.
6.nie musisz kupować więcej warzyw.
7.oni moga palić papierosy ale nie wolno im pić alkoholu.
8.ona nie musi chodzic do szkoły.
9.ja nie musze pracować ale mogę jeśli chcę.
10.tu nie wolno parkować.
11.my nie mozemy pływać w morzu.
12.Czy mozesz mi pomóc?
13.ona musi być w domu.
14.To nie może być błąd.
15.Ty nie musisz wysyłać listów.Ja mogę to zrobić.

2

Odpowiedzi

2010-01-29T19:11:11+01:00
1. they can not watch TV but they can listen to the radio.
2. You must take your passport but you can take your phone.
3. whe ther they can stay here?
4. in our school are not allowed to take pictures but you can use your mobile phone
5. We do not run after the corridors but we can sit on the floor.
6. do not have to buy more vegetables.
7. They can smoke but not to drink alcohol.
8. It does not have to walk to school.
9. I do not have to work but I can if I want.
10. Do not park here.
11. we do not we swim in the sea.
12. Can you help me?
13. She has to be at home.
14. This may not be an error.
15. You do not have to send letters. I can do it.
2010-01-29T19:18:26+01:00
1. They mustn't watch tv tv but they can listen to the radio.
2.you have totake your passport, but you mustn't take your phone.
3. can they be here?
in our shool it's forbbidden to take photos, but you can use your phone.
5. you don't have to buy more vegetables
6.they can smoke, but it's forbidden to drink.
she doesn't have to go to shool.
i don't have to work but i can if i want
it's forbidden to leave cars here.
we cannot swim in sea.
can you help me?
she must be at home.
it cannot be a mistake.
you mustn't send letters. I can do it.