Układem równań!!!
Klasówkę z matematyki pisało 25 uczniów pewnej klasy . Na następnej lekcji nauczyciel ogłosił wyniki klasówki .
- Nikt nie dostał oceny celującej . Ocen dobrych jest dwa razy więcej niż dopuszczających i o jedną mniej niż dostatecznych. Ocen dostatecznych i niedostatecznych jest razem tyle samo co dopuszczających i dobrych . Ocenę wyższą niż dostateczny otrzymało 13 osób . Kto zdoła policzyć, jaka jest średnia ocen z tego sprawdzianu , dostanie ocenę o stopień wyższą .
Sprawdź , czy miałbyś szansę podwyższyć swoją ocenę z tej klasówki .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T19:28:35+01:00
Dane; Rozwiązanie:
6- 0 0
5-y 7
4- 2x 6
3- 2x+1 7
2- x 3
1- z 2

2x+1+z= 3x
z=x-1
2x+y=13
2x+1+x+x-1=12
4x=12
x=3

2x+y=13
6+y =13
y=7

Średnia
x= (5*7 + 4*6 + 3*7 + 2*3 + 1*2):25 = (35+24+21+6+2):25 =3,52
1 5 1