1.) Na czym polega wiązanie kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe.
Przedstaw na przykładach O2, Ha, NaCl

2.) Oblicz masy cząstęczkowe (u) i molowe (g) dla:
-H2O
-NaOH
-CaCO3
-H2SO4

3.) Przedstaw na przykładzie typy reakcji chemicznych:
- syntezy,
- analizy,
-wymiany pojedyńczej,
-wymiany podwójnej.

Proszę o szybkie i POPRAWNE rozwiązanie !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T19:31:10+01:00
Reakcja syntezy (łączenia jest to taki typ reakcji w wyniku, której z co najmniej dwóch substratów powstaje zawsze jeden produkt czyli A+BAB
a)synteza amoniaku N2+3H22NH3
amoniak jest podstawowym surowcem do produkcji nawozów sztucznych azotowych takich jak saletra amonowa, mocznik.
b)synteza chlorowodoru H2+Cl22HCl^
Reakcja analizy jest to taki typ reakcji, w której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty. Reakcja rozkładu jest odwrotnością syntezy np.
2N2O5temp.2N2+5O2

Reakcja wymiany polega na wzajemnej wymianie składników substratów .
Wymiana pojedyncza zachodzi jeżeli substratem jest substancja prosta i złożona. Reakcja ta polega na wypieraniu pierwszego składnika substancji złożonej przez substancje prostą, która zajmuje jego miejsce w związku.


24. Omów reakcje wymiany podwójnej.
reakcja wymiany podwójnej zachodzi jeżeli substratami są substancje złożone. Wymiana podwójna polega na wzajemnej wymianiy miejscami składników substancji złożonych- pierwszego z pierwszym i drugiego z drugim.


1 1 1