1) Odległość w terenie wynisi 140 km .Oblicz skalę mapy na której ta odległość wynioła 11,2.
2) powierzchnia dorzecza rzeki wynosi 120 000km (kwadratowych),ile cm (sześciennych )zajmie to dorzecze na mapie w skali 1:5 000 000?
3) Powierzchnia w terenie wynosi 76 km (kwadr.).Ile wyniesie ona na mapie w skali 1:50 000?
4)Na mapie w skali 1:90 000 powierzchia gminy wynosi 156mm(kwadrat.)
olbicz jej powierzchnie rzeczywista.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:40:47+01:00
1) Odległość w terenie wynosi 140 km .Oblicz skalę mapy na której ta odległość wyniosła 11,2.
140 km:11,2=12,5 km
1cm->12,5 km
1:1250000

2) powierzchnia dorzecza rzeki wynosi 120 000km (kwadratowych),ile cm (sześciennych )zajmie to dorzecze na mapie w skali 1:5 000 000?
1 cm-> 50 km
120000km:50 km=2400 km
1 cm -> 2400 km
x cm -> 120 000 km
x = 1∧120 000 km : 2400 km
x= 120 000 km: 2400 km
x= 50 km
50 km= 5 000 000 cm³

3) Powierzchnia w terenie wynosi 76 km (kwadr.).Ile wyniesie ona na mapie w skali 1:50 000?
1cm -> 500m
76 km -> x
x = 7:1
x=600000 cm∧50000cm : 1cm
x=12 cm: 1 cm
x= 12 cm

4)Na mapie w skali 1:90 000 powierzchnia gminy wynosi 156mm(kwadrat.)
oblicz jej powierzchnie rzeczywista.
156mm= 1,56 cm
1 cm -> 90 000 cm
1,56 cm -> x
x = 90 000 cm∧1,56 cm : 1 cm
x= 1404000 cm : 1 cm
x= 14040 m
14040 m = 14,04 km

napracowałam sie, czekam na naj ;)

tylko tego ostatniego nie jestem pewna
4 4 4