Rozwiąż zadania
1. Samochód poruszał się z prędkością 10 m na s. Ile czasu rozpędzał się samochód, jeżeli poruszając się z przyspieszeniem 3 m na s kwadrat, zwiększył swoją prędkość z 10 m na s do 16 m na s.
2. Rysunek przedstawia wykres zależności prędkości od czasu poruszającego się ciała ( wykres jest w załączniku pod nazwą dok 1)
a) Oblicz przyspieszenie ciała, gdy poruszało się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym.
b) Oblicz drogę, jaką przebyło ciało w czasie pierwszych trzech sekundach ruchu.
c) Oblicz całkowitą drogę, jaką ciało przebyło w czasie 10 sekund ruchu
3. Samochód poruszał się z prędkością 10 m na s. Ile czasu rozpędzał się samochód, jeżeli poruszając się z przyspieszeniem 2 m na s kwadrat, zwiększył swoją prędkość do 18 m na s?
4. Wykres zależności prędkości od czasu dla poruszającego się ciała jest przedstawiony na rysunku. ( rysunek jest w załączniku pod nazwą dok 2)
a) Oblicz przyspieszenie ciała w czasie, gdy poruszało się ono ruchem jednostajnym przyspieszonym
b) Oblicz drogę, jaką ciało przebyło w czasie pierwszych czterech sekundach ruchu.
c) Oblicz całkowitą drogę, jaką ciało przebyło w czasie 10 sekund ruchu.
prosze o wypisywanie danych i szukanych jak się da i żeby rozwiązywać całość a nie 2 zadaania jak rozwiążecie to dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T01:39:49+01:00
Dane:
V1=10[m/s],
a=3[m/s2].
V2=16[m/s],
Szukamy:
t=?[s],
Korzystamy ze wzoru:
a=(delta)V/t,(delta)V=V2-V1=16-10=6[m/s],
Przekształcamy wzór:
t=(V2-V1)/a,
t=6/3=2[s],
Jednostka:
[t]=[(m/s)/(m/s2)]=[s],
Odp.Samochód rozpędza się w czasie t=2[s]
Zad.3
Dane:
Podobnie jak w zadaniu 1.
t=(V2-V1)/a,
t=(18-10]/2=8/2=4[s],
pozostałe może póżniej bo usypiam!
4 3 4