Zad. 1
Jeden z kątów trójkąta ma miarę 30 stopni, a najkrótszy bok ma długosc 8. Jakie długosci mają pozostale boki tego trójkata?

Zad.2
Jakie jest pole trójkąta przedstawionego na rysunku? ( w załączniku rysunek)
a) 60 cm kwadratowych
b) 84,5 cm kwadratowego
c) 156 cm kwadratowego
d) nie mozna tego obliczyc,gdyz w zadaniu podano zbyt mało informacji.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T19:47:54+01:00
1. 8, 16, 8√3

2. a=24
h=5
P=½*a*h
P=12*5 = 60 cm²
1 5 1
2010-01-29T20:04:59+01:00
Zad 1
30 stopni +x+x= 180 stopni
30 stopni +2x=180 stopni
2x=180stopni - 30 stopni
2x=150 stopni
x = 150 : 2
x= 75 stopni

odp: pozostałe katy wynosza po 75 stopni

zad 2
Pole trojkata=jedna druga razy a razy h
p=1\2 x 24 x 13
p= 56 cm kwadratowych

Odp: pole narysowanego trojkata wynosi 56 cm kwadratowych

1 5 1