Odpowiedzi

2010-01-29T19:45:12+01:00
CnH2n+1COOH=88
12n +2n +1 +45=88
14n=42
n=3
Kwas butanowy CH₃CH₂CH2COOH
4 5 4
2010-01-29T19:45:46+01:00
Masa reszty karboksylowej COOH to 45u
88-45=43
x-ilosc at wegla

12x+2x+1=43
14x=42
x=3

wzor C₃H₇COOH czyli kwas butanowy zwany takze masłowym
1 5 1