Odpowiedzi

2009-10-05T10:14:58+02:00
1801 - Anglik R. Trevithck prezentuje pierwszy samochód parowy, który nazywany jest także lokomotywą drogową.

1802 – Rozpoczyna się masowa produkcja środków spożywczych m.in. cukru wytwarzanego nową metodą z buraków cukrowych.

1804 – W angielskiej branży tekstylnej zaczęto używać bębenkowej maszyny do szycia.

1805 – Niemiecki badacz W. A. Serturner wytwarza po raz pierwszy morfinę. W Anglii pojawia się palnik gazowy do cięcia metali.

1808 – R. Trevithick jest twórcą rewolucji w kolei – wdraża tzw. kolej parową na terenie Anglii.

1809 – J. N. Fusch wykrywa nową substancję: parafinę.

1810 – Anglik Peter Durant konstruuje metalową puszkę, którą później Francuz Appert adoptuje w formie konserw produktów spożywczych.

1811 – Panowie Winsor i Clegg tworzą w Londynie pierwszą gazownię miejską. Przedsiębiorstwa miejskie stają się coraz ważniejsze w dziedzinie dystrybucji dóbr energetycznych.

1813 – F. D. Sauevbronn konstruuje tzw. rower biegowy.

1816 – T. H. Laennee prezentuje narzędzie służące badaniu lekarskiemu tzw. stetoskop. Anglik George Manby demonstruje gaśnicę.

1818 – Ch. Thomas, opracowuje maszynę do pierwiastkowania, przekształceń i obliczeń trygonometrycznych oraz do potęgowania.

1820 – Ludzkość poznaje i opisuje coraz większą liczbę zjawisk np. zjawisko i prawa elektromagnetyzmu.

1821 – F. J. Aragos buduje pierwszy na świecie stoper.

1822 – Pojawia się pierwsza na świecie maszyna ułatwiająca składanie tekstu.

1824 – Anglik Faraday wykrywa nowy związek: benzen - czyli najprostszy, podstawowy węglowodór aromatyczny. W USA wprowadzony zostaje karabin maszynowy.

1825 – L. Braille opracowuje metodę komunikowania pismem z osobami niewidomymi. W. Sturgeon wykorzystując prawa elektryczności konstruuje elektromagnes.

1827 – Nauka niemiecka wzbogaca się o tzw. prawo Ohma, którym później operuje już cały świat.

1828 – Coraz więcej wynalazków militarnych - np. karabiny z iglicami, bezwładnikowymi konstruowane przez N. Dreyse'a.

1829 – Powstaje pierwszy na świecie silnik elektryczny.

1830 – Powstaje termostat.

1831 – Nauka zaczyna normalizować jednostki fizyczne, w Niemczech Gauss wprowadza definicje milimetra, miligrama i sekundy.

1832 – We Francji zostaje zaprezentowana pierwsza prądnica prądu zmiennego.

1833 – Anglik Faraday opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Niemieccy uczeni Scheibe oraz Adelsberger opracowują elektryczny zegar kwarcowy do precyzyjnego pomiaru czasu.

1834 – Rosyjski wynalazca Jacobi pokazuje pierwszy silnik elektryczny zasilany bateriami.

1835 – W USA coraz szerszego znaczenia nabiera prawo patentowe - np. Samuel Colt otrzymuje patent na projekt rewolweru kapiszonowego.

1837 – W Stanach Zjednoczonych powstaje telegraf elektromagnetyczny projektu Morse'a.

1838 – Angielska kolej wprowadza nową usługę - przekazywanie wiadomości za pomocą telegrafu kolejowego.

1840 – Pojawiają się po raz pierwszy w rolnictwie - nawozy sztuczne (szczególnie w rolnictwie niemieckim). Badacz A. Payen publikuje przepis na otrzymywanie celulozy w wyniku przetwarzania drewna. W Anglii Rowland Hill wprowadza jako opłatę za usługi pocztowe - znaczek pocztowy.

1841 – Kolejny krok do standaryzacji rozwiązań technicznych - w Anglii wprowadza się tzw. gwint calowy. Nowością jest ustalenie sygnalizacji świetlnej dla kolei.

1843 – G. Otis prezentuje prototyp koparki ziemnej.

1844 – Budowa pierwszej międzymiastowej linii telegraficznej na odcinku Baltimore a Waszyngtonem w USA. Powstaje ona w oparciu o rozwiązania i projekt Morse'a.

1845 – Pierwsze próby z elektrycznym światłem (żarówkami) - nazywano je kandelabrami. Odkryto również zjawisko fluorescencji.

1846 – Postęp w medycynie - w USA przy zastosowaniu narkozy eterowej przeprowadzona zostaje pierwsza operacja w narkozie. W Anglii pojawiają się lampy łukowe.

1848 – Niemiecka marynarka zostaje wyposażona w miny morskie.

1849 – Rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki wzbogaca się o mechaniczną chłodziarkę.

1850 – Amerykański naukowiec C. Bond prezentuje pierwszą fotografię Księżyca.

1851 – Powstaje pierwszy induktor na wysokie napięcie.

1852 – Zaprezentowano pierwszy prototyp statku latającego tzw. sterowca.

1853 – Polski naukowiec Ignacy Łukasiewicz konstruuje lampę naftową. W Anglii badacz o nazwisku Kelvin wprowadza pomiar i skalę temperatur bezwzględnych.

1854 – Ignacy Łukasiewicz rozszerza badania i prezentuje metody na wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej jako surowca energetycznego. Niemieccy uczeni pracują nad żarówkami elektrycznymi - powstaje coraz więcej praktycznych i ciekawych prototypów.

1855 – We Włoszech rozpoczyna się produkcja maszyny do pisania wyposażonej w przesuwaną taśmę barwiącą.

1856 – Opracowano po raz pierwszy chemiczne barwniki syntetyczne.

1859 – Powstaje akumulator ołowiowy. W USA stosuje się techniki głębokiego wiercenia szybów ropy naftowej.

1860 – R. Whitchead na potrzeby angielskiej floty konstruuje torpedę o samodzielnym napędzie.

1861 – Anglik J. C. Maxwell tworzy podwaliny dla fotografii barwnej.

1862 – Angielski chemik A. Parks prezentuje pierwsze na świecie tworzywo sztuczne. A. C. Kirk konstruuje chłodziarkę o obwodzie zamkniętym. Pojawia się nowy gaz acetylen odkryty przez F. Wöhler.

1863 – Londyn zaczyna budować metro. We Francji w budownictwie stosuje się tzw. żelbet - mieszaninę żelaza i betonu. Niemiec J. Wilbrand demonstruje trotyl.

1864 – Rozpoczyna się nowa era w dziedzinie motoryzacji - pokazany zostaje funkcjonalny i jeden z pierwszych spalinowych silników na benzynę. Niemiec A. Steinheil konstruuje i wprowadza do fotografii - obiektyw tzw. aplanat.

1865 – Francuz L. Pasteur wynalazł pasteryzację - czyli proces zabezpieczenia żywności przed bakteriami. Anglik T. Taylor pokazuje swoją magnezową jednorazową lampę błyskową.

1867 – Alfred Nobel odkrywa metodę na produkcję dynamitu. Kończy się budowa jednego z największych kanałów - Kanału Sueskiego. W. Siemens opracowuje metodę produkcji prądu elektrycznego z tzw. dynama.

1868 – We Francji zostaje opracowany proces utwardzania tłuszczów roślinnych tzw. margaryna.

1869 – Rosyjski uczony Mendelejew porządkuje okresowość pierwiastków - tworząc tablicę. Pierwszy patent na motocykl. Pierwszy rower z napędem na tylne koło.

1871 – Angielski uczony Charles Darwin wysuwa tezę o ewolucji człowieka, którą publikuje w książce o tytule – „O pochodzeniu człowieka”.

1875 – Thomas Alva Edison opracowuje bezpiecznik elektryczny - chroniący urządzenia elektryczne przez zbyt silnym napięciem elektrycznym.

1876 – Słynny wynalazek - prosty telefon Bella - nowa era w dziedzinie komunikacji ogarnęła Stany Zjednoczone.

1877 – Thomas Alva Edison opracowuje mikrofon.

1878 – D. Clerk prezentuje w Szkocji nowy silnik dwusuwowy.

1879 – Nowa koncepcja żarówki elektrycznej stworzona przez Thomasa Edisona. Coraz więcej urządzeń zasilanych elektrycznie np. garnek do gotowania.

1880 – Odkryta zostaje sacharyna.

1882 – Jeden z kolejnych udanych projektów Thomasa Edison - elektrownia miejska. Wynalazcy K. Peri i C. Zipernowsky tworzą pierwszy transformator elektryczny. Powstaje żelazko zasilane elektrycznie autorstwa H. Seely'a. W USA pojawiają się również wentylatory.

1883 – Niemiecki uczony Koch odkrywa zarazek cholery. Polacy Wróblewski oraz Olszewski opracowują metodę na skraplanie powietrza. Powstaje pierwszy silnik zasilany prądem stałym, autorstwa W. Lahmeyer'a. W amerykańskim mieście Chicago wybudowano pierwszy drapacz chmur (tzw. skystrapper) projektu W. Root'a.

1884 – Londyn zyskał tzw. zerowy południk - ustalony w miejscu Greenwich.

1885 – Niemiecki wynalazca Benz prezentuje samochód z nowym silnikiem benzynowym, który staje się dość szybko przebojem rynkowym mimo wysokiej ceny. Francja wprowadza do produkcji sztuczny jedwab. L. Paster wytwarza pierwszą szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

1886 – We Francji odbywa się masowa produkcja materiału zwanego aluminium.

1887 – USA wprowadza gramofon oraz kompatybilne z nim płyty.

1888 – Anglik John Boyd Dunlop otrzymuje patent na oponę pneumatyczną do roweru (bicykla). Nikola Tesla jako jeden ze swoich 122 wynalazków prezentuje - silnik elektryczny trójfazowy. Pierwsze w USA ręczne aparaty fotograficzne wprowadzone przez firmę Kodak. Niemiec o nazwisku Hertz opisuje zjawisko fali elektromagnetycznej.

1889 – Rozwój telefonii stacjonarnej m.in. poprzez wprowadzenie obrotowej tarczy służącej wybieraniu numerów. Przepisy prawne w USA, wymuszają powstanie krzesła elektrycznego. Paryż może szczycić się nową wieżą konstrukcji Gustawa Eiffla.

1890 – E. Gray tworzy podwaliny telewizji tzw. teleautograf do przekazywania obrazów na odległość.

1891 – Thomas Alva Edison patentuje projektor oraz kamerę filmową.

1892 – Pierwsza na świecie automatyczna centrala telefoniczna wykorzystana w Stanach Zjednoczonych.

1893 – Nowe przyrządy pomiarowe - koncepcja fotokomórki. Prosty, ale rewolucyjny wynalazek - zamek błyskawiczny autorstwa W. L. Judson'a.

1895 – Bracia Lumiere - Auguste Marie Louis oraz Louis Jean konstruują pierwszy kinematograf i tworzą pierwsze na świecie kino. Nowe odkrycie w dziedzinie promieniotwórczości - Niemiec Wilhelm Conrad Röntgen odkrywa promienie zwane później promieniami Roentgena. Aleksander Popow buduje nową wersję radiotelegrafu oraz anteny radiowej i osiąga zasięg transmisji na 5 km.

1896 – Prosty, ale bardzo praktyczny projekt, termos autorstwa J. Dewara i R. Burgera.

1897 – Prototyp wysokoprężnego silnika spalinowego - autorstwa niemieckiego Diesel'a Niemcy. J. J. Thomson odkrywa cząstkę mniejszą od atomu - elektron.

1898 – Pierwszy magnetyczny udany zapis dźwięku. Polka M. Curie–Skłodowska odkrywa pierwsze pierwiastki o charakterze promieniotwórczym.

1900 – Konstruktor Ferdinand Graf von Zeppelin tworzy pierwszy sterowiec o konstrukcji usztywnionej. Powstaje nowy materiał - silikon. W USA nowością są ruchome schody.

Tak właśnie wyglądał wiek XIX – pełen wynalazków i nadziei na lepsze technologicznie jutro.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T10:19:06+02:00
Ulepszenie codzienności przez wynajdowanie różnych pomocnych urządzeń i materiałów możemy obserwować niemal na co dzień. Dawniej było jednak inaczej. Przez setki lub dziesiątki lat postęp w wielu dziedzinach dokonywał się powoli. Na przykład na lądzie od starozytności do końca nowożytności siłą pociągowa były głównie konie. Wiek XIX przyniósł zmianę,a to dzięki nowym źródłom energii do napędu coraz sprawniejszych silników.
Rozwineły się nowe gałezie przemysłu, np. chemiczny-produkujący lekarstwa i sztuczne nawozy wykorzystywane w rolnictwie. POd koniec stulecia w miastach Europy i Ameryki zaczeły kursować tramwaje elektryczne, które zastąpiły tramwaje konne.w pierwszych dziesięcioleciach XX w. w domach ludzi zamożnych zaczeły pjawiać się urządzenia elektryczne ułatwiające codzienne życie-mikser, lodówka,odkurzacze,kuchenki
2 3 2