Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:09:40+01:00
80.
a)CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH + 9O₂ -> 6CO₂ + 7H₂O
b)C₁₂H₂₅OH + 6O₂ -> 12C + 13H₂O
c)2C₄H₈(OH)₂ + 4O₂ -> 8C + 10H₂O
81.
a)C₅H₁₁OH + 5O₂ -> 5CO + 6H₂O
b)C₈H₁₇OH + 12O₂ -> 8CO₂ + 9H₂O
c)2C₅H₉(OH)₃ + 3O₂ -> 10C + 12H₂O
d)C₆H₁₃OH + 6O₂ -> 6CO + 7H₂O
88.
wzór ogólny kwasów - CnH2n+1COOH=108
12n +2n +1 +45=108
n=4
czyli to kwas pentanowy - C₄H₉COOH
60:10:32 - 6:1:3,2 -C:H:O
89.
wzór ogólny alkoholi: CnH2n+1OH, czyli:
C₉H₁₉OH
masa= 108 + 20 + 16 = 144g
CnH2n+1COOH=144
14n + 1 + 45= 144
n=7
czyli: C₇H₁₅COOH - kwas heptanowy