Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T01:11:03+01:00
Odp.
Jego zmiana energii wewnętrznej (sumy energii kinetycznej i potencjalnej grawitacji oraz energii wzajemności oddziaływań mas ) musi być większa od temperatury otoczenia.Miarą zmian energii wewnętrznej jest temperatura tzn.Jeżeli temperatura ciała jest większa od temperatury otoczenia (cieplny przepływ energii następuje od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze),ciało staje się źródłem energii cieplnej.Ciepło(energia cieplna ) jest średnią energią kinetyczną cząsteczek(atomów) danego ciała.