Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T22:55:25+01:00
91.

a)2 HCOOH + 2K-> 2HCOOK + H₂
mrówczan potasu

b)2HCOOH +MgO ->(HCOO)₂Mg + H2O
mrówczan magnezu

c)2HCOOH +Ca(OH)₂->(HCOO)₂Ca + 2 H2O
mrówczan wapnia

d)6HCOOH + 2Al ->2(HCOO)₃Al + 3H2
mrówczan glinu

e)6HCOOH + Fe₂O₃ -> 2 (HCOO)₃Fe +3 H₂O
mrówczan żelaza

f)HCOOH + LiOH ->HCOOLi + H2O
mrówczan litu

g)2HCOOH + Na₂O -> 2HCOONa + H2O
mrówczan sodu

h)HCOOH -->h2o---> HCOO⁻ + H⁺
anion reszty kwasowej i kation wodoru

i)2HCOOH + 02 ->2CO2+2 H2O
dwutlenek wegla i woda

92.
mHCOOH= u +12u+16u+16u+u=46u
mH=2*u=2u
MO=2*16u=32u
mC=1*12u=12u

46u-100%
2u-x%
x%=2u*100%:46u=4,35% (procent wodoru)

46u-100%
32u-x%
x%=32u*100%:46u=69,56% (procent tlenu)

46u-100%
12u-x%
x%=12u*100%:46u=26,09% (procent węgla)

Odp. Największą zawartość procentową ma tlen 69,56%.

;]]
2010-01-29T23:22:17+01:00
Rozwiązanie w załączniku. Pozdrawiam.