1.Na samochód jadący z przyśpieszeniem 4m/s² działa siła napędzająca i wartości 4000 N.Jaka jest jego masa ?
2. Samochód rusza ze skrzyżowania z przyśpieszeniem o wartości 3m/s².Jak długo może trwać taki ruch przyśpieszony,jeśli na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h ?
3.Oblicz energię łódki z pasażerem o łącznej masie 250kg , jeśli porusza się z prędkością 3m/s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:30:21+01:00
Witam
1. Z II zas.dyn.Newtona F = m*a , a stąd m = F/a = 4000N/(4m/s2) =
m = 1000kg bo 1 N = 1 kg*m/s2.

2. Jest to ruch jednost. przysp. bez prędkości pocz. czyli vo = 0,
którego jednym z równań jest : v = vo + at gdzie v0 = 0.
Zatem v = at czyli t = v/a = 50km/h / 3m/s2 = 50000m/3600s / 3m/s2 = 4,63s

3. Ek = 0,5*m*v2 = 0,5*250kg*9m2/s2 = 1125 kg*m2/s2 = 1125 J lub
Ek = 1,125 kJ

pozdrawiam
czarnadziura
1 5 1