Oznaczamy przez a liczbę dziewcząt w pewnej klasie i przez b liczbę chłopców
a)Ilu uczniów jest na le i połowa dziewczyn lekcji skoro nieobecni są dwaj chłopcy
b)W tej klasie okulary nosi ¼ dziewcząt i co piąty chłopak. Ilu uczniów nie nosi okularów
c)Uczniowie siedzą przy dwuosobowych stolikach.Jeśli wszyscy obecni to 4 miejsca pozostają wolne.Ile jest stolików w klasie???

2

Odpowiedzi

2010-01-29T20:09:45+01:00
1)oznaczmy przez a liczbę dziewcząt w pewnej klasie i przez b liczbę chłopców w tej klasie
a)ilu uczniów jest w tej klasie
a+b
b)ile uczniów liczyłaby klasa gdyby chłopców było trzy razy mniej a dziewcząt o trzy mniej
b:3+a-3
c)ilu uczniów jest na lekcji skoro nieobecni są dwaj chłopcy i połowa dziewcząt
(b-2)+½a
d)w tej klasie okulary nosi 1/4 dziewcząt i co piąty chłopak. ilu uczniów nie nosi okularów
a-¼a=¾a - tyle dziewcząt nie nosi okularów
b-⅕b=⅘b - tyle chłopców nie nosi okularów
¾a+⅘b - tylu uczniów nie nosi okularów
e)uczniowie siedzą przy dwuosobowych stolikach. Jeśli wszyscy są obecni to 4 miejsca pozostają wolne. ile jest stolików w klasie?
(a+b):2+4:2
13 4 13
2010-01-29T20:13:38+01:00
A) jedna druga 1/2+b-2
B)3/4a+ 4/5b
C)(a+b) :2+ 2Ploszę :)
7 2 7