Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:08:35+01:00
109.
1. C15H31COOH + NaOH ---> C15H31COONa + H20
2. 2Na + 2C3H7COOH ---> 2C3H7COONa + H2
3. 6CH3COOH + Al2O3 ---> 2(CH3COO)3Al + 3H2O
4. (CH3COO)2Ca + Na2CO3 ---> 2CH3COONa + CaCO3
5. (HCOOH)2Cu + 2KOH ---> 2HCOOHK + Cu(OH)2
6. CH3COOH + AgNO3 ----> CH3COOAg + HNO3
7. C17H33COOH + Br2 ---> C17H33Br2COOH
8. 2CH3COOH + MgCO3 ---> (CH3COO)2Mg + H2CO3<albo H20 + CO2 to to i tak się rozpadnie>
10.
a) Ca(OH)2 + 2CH3COOH ---> (CH3COO)2Ca + 2H2O
1 cząsteczka wodorotlenku wapnia, 2 cząsteczki kwasu etanowego, 1 cząsteczka etanianu wapnia, 2 cząsteczki wody
b) C3H7COOH + O2 ---> 4C + 4H2O
1 cząsteczka kwasu etanowego, 1 cząsteczka tlenu, 4 atomy węgla, 4 cząsteczki wody
c) NaOH + HCOOH ---> HCOONa + H2O
1 cząsteczka wodorotlenku sodu, 1 cząsteczka kwasu metanowego, 1 cząsteczka metanianu sodu, 1 cząsteczka wody
d) C2H5COOH + 2O2 ---> 3CO + 3H2O
1 cząsteczka kwasu propanowego, 2 cząsteczki tlenu, 3 cząsteczki tlenku węgla(II), 3 cząsteczki wody
e) 2HCOOH + MgO ---> (HCOO)2Mg + H2O
2 cząsteczki kwasu metanowego, 1 cząsteczka tlenku magnezu, 1 cząsteczka metanianu magnezu, 1 cząsteczka wody
f) C15H31COOH + LiOH ---> C15H31COOLi + H2O
1 cząsteczka kwasu palmitynowego, 1 cząsteczka wodorotlenku litu, 1 cząsteczka palmitynianu litu, 1 cząsteczka wody
g) 2C3H7COOH + K2O ---> 2C3H7COOK + H2O
2 cząsteczki kwasu butanowego, 1 cząsteczka tlenku potasu, 2 cząsteczki butanianu potasu, 1 cząsteczka wody
h) Zn + 2HCOOH ---> (HCOO)2Zn + H2
1 cząsteczka cynku, 2 cząsteczki kwasu metanowego, 1 cząsteczka metanianu cynku, 1 cząsteczka wodoru
i) C2H5COOH <==H2O==> C2H5COO- + H+
1 cząsteczka kwasu propanowego, 1 anion kwasu propanowego, 1 kation wodorowy
j) 2C2H5COOH + Mg(OH)2 ---> (C2H5COO)2Mg + 2 H2O
2 cząsteczki kwasu propanowego, 1 cząsteczka wodorotlenku magnezu, 1 cząsteczka propanianu magnezu, 2 cząsteczki wody
k) C3H7COOH + 5 O2 ---> 4 CO2 + 4 H2O
1 cząsteczka kwasu butanowego, 5 cząsteczek tlenu, 4 cząsteczki tlenku węgla (IV), 4 cząsteczki wody