Na sprężynie, której masę można pominąć, zawieszono ciężarek o masie 1 kg. Pod wpływem siły 1 N sprężyna wydłuża się o 1 cm. Jaki będzie okres drgań ciężarka przy niewielkich wychyleniach z położenia równowagi? Jak zmieni się wynik, jeśli masa ciężarka będzie czterokrotnie mniejsza? ( g = 10 m/s² ).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:50:03+01:00
WSTEP:
z 2-giej zas dynamiki
ma=S
ma=-cx c- stala sprezyny x przemieszczenie
a=x'' druga pochodna

rozwizaniem rownania jest
x(t)=Asin(ωt) gdzie A- amplituda ω²=c/m
----------------------------------------------------
DANE:
m=1kg
c=1N/0,01m=100N/m
OBL T
ω²=c/m=100/1=100[1/s²]
ω=10[1/s]
T=2π/ω=6,28/10[s]=0,628s
ODP T=0,628s

Jezeli m=4
ω²=c/m=100/4=25
ω=5
T=2π/5=6,28/5=1,256s

ODP
T=1,256s

Pozdrawiam

Hans

2 3 2