Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:34:11+01:00
117.
a) -> HCOOC₅H₁₁ + H₂O
b)C₄H₉COOH + CH₃OH ->
c) + C₂H₅OH -> + H₂O
d) -> C₁₇H₃₃COOC₄H₉ + H₂O
e)C₁₅H₃₁COOH + C₃H₇OH -> + H₂O
f) -> C₉H₁₉COOC₆H₁₃ + H₂O
118.
a)CH₃CH₂CH₂COOCH₂CH₃ + H₂O ->(H⁺) CH₃CH₂CH₂COOH + CH₃CH₂OH
b)CH₃COOCH₂CH₂CH₂CH₂CH₃ + H₂O ->(H⁺) CH₃COOH + CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂OH
c)CH₃CH₂COOCH₂CH₂CH₂CH₃ + H₂O ->(H⁺) CH₃CH₂COOH + CH₃CH₂CH₂CH₂OH
119.
a)CH₃COOCH₂CH₃ + 5O₂ -> 4CO₂ + 4H₂O
b)C₁₇H₃₅COOCH₂CH₂CH₂CH₃ + 32O₂ -> 22CO₂ + 22H₂O
c)HCOOCH₃ + 2O₂ -> 2CO₂ + 2H₂O
d)2C₁₇H₃₅COOCH₂CH₂CH₃ + 62O₂ -> 42CO₂ + 42H₂O
e)CH₃CH₂CH₂COOCH₃ + 9O₂ -> 5CO₂ + 5H₂O
f)2C₁₇H₃₃COOCH₂CH₂CH₂CH₂CH₃ + 67O₂ -> 46CO₂ + 44H₂O