Na podstawie wykonanych ćwiczeń napisz krótką notatkę (5-6 zdań) na temat: Wpływ oświecenia i rewolucji francuskiej na organizację władz współczesnego państwa polskiego

BARDZO PILNE !!
TA OCENA JEST BARDZO WAŻNA !!
DAJE NAJLEPSZĄ !!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:28:26+01:00
Rewolucja Francuska trwała 4 lata. Od 1789 do 1799. Był to okres bardzo ciężki. Okres rozruchów, powstań i zamachów stanu, otóż myslę, że największym osiągnięciem rewolucji francuskiej było uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która to gwarantowała wszystkim obywatelom równość wobec prawa. Oznaczało to poważne ograniczenie nieograniczonej dotąd niczym władzy monarchy. Uchwalenie Deklaracji nie było by możliwe, gdyby nie filozofia czasów oświecenia, a zwłaszcza filozofia Monteskiusza. Monteskiusz uważał, że jedynym warunkiem zagwarantowania praw obywateli jest ograniczenie władzy monarchy. Był on zwolennikiem trójpodziału władzy - oddzielenia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

liczę na naaaj;d
58 4 58
2010-01-29T21:41:36+01:00

Francja w XVII wieku była królestwem, w którym manarcha miała władzę nieograniczoną. Społeczeństwo dzieliło się na 3 stany:
-duchowieństwo
-szlachta
pozostała ludność (chłopi,rzemieślnicy, robotnicy)
To był ciężki okres dla chłopów, ponieważ zastraszano ich i celowo stosowano terror.Zmieniła to dopiero czteroletnia ewolucja powstała w 1789roku. Rewolucja ta doprowadziła do uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela- wszyscy obywatele byli równi w sprawie prawa. Znaczenie rewolucji:
-zniosła absolutyzm
-obaliła przewagę szlachty i duchowieństwa
-chłopi otrzymali ziemię na własność104 4 104