Odpowiedzi

2010-01-29T20:30:28+01:00
1) Od grupy hydroksylowej odłączy się atom wodoru a na jego miejsce wejdzie metal
2 A) Poddajesz glukozę działaniu enzymów w wyniku czego otrzymujesz alkohol etylowy i dwutlenek węgla
B)Czyli tak obliczasz masę glukozy i wiesz że z X g glukozy powstanie Y gram alkoholu a ty masz 1.8kg więc ile z tego otrzymasz alkoholu a następnie mając masę obliczysz sobie V ze wzoru na objętość chociaż można by było to zrobić inaczej od razu przyjąć że z X gram glukozy powstaje Ydm3 alkoholu czyli z twojej wiadomej a z 1.8kg –x i proporcje ułożyć


Wyjaśnienie do punktu B*

Masz sobie reakcje powstawania alkoholu z tłuszczu obliczasz masę oby związków z układu i wiesz że z X g cukru(masa z układu) powstaje Y g alkoholu(masa z układu) a że ty masz 1.8kg cukru a chcesz obliczyć ile powstanie z tego alkoholu czyli to jest twoje x obliczasz to układając odpowiednią proporcję następnie mając masę alkoholu obliczasz jaką objętość ma ta masa obliczając to ze wzoru na gęstość d=m/v
4) masz dane że wino te zawiera 11.5% alkoholu etylowego zakładasz że masz 100g tego wina w 100g tego wina zawartych jest 11.5% alkoholu czyli 11.5g a ciebie pytają jaka masa alkoholu zawarta jest w 600g wina

Do tego wzór:

czyli Cp = m.s / m.r * 100%

11,5 = x / 600 g * 100

11,5 = x / 6

x = 11,5 * 6

x = 69 g.
powstanie etanolan potasu i wodór
Co do trzeciego masz 3% roztwór jodu a alkoholu etylowym czyli 100g roztworu zawiera 97g alkoholu etylkowego i 3g jodu
Obliczasz sobie masę twojego alkoholu etylowego ze wzoru na gęstość następnie układasz proporcję wyjdzie ci że jest to roztwór 3%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T22:36:45+01:00
71.
2 C2H5OH + 2K --> 2 C2H5OK + H2
produkty:
etanol potasu i wodór

72.
a)C6H12O6 ---> (nad strzałką napisz drożdże) 2 C2H5OH + 2CO2

73.
V= 250cm³
d=0,79g/cm³
m1=6,2g
Cp=?
d=m/v
m=d*v
m=0,79*250=197,5g
Cp=ms*100%/mr
ms=6,2g
mr=6,2+197,5=203,7g
Cp=6,2*100%/203,7=3,04%

Odp. Uzyskano

75.
1. 2 C3H5(OH)3 + 7 O2 ---> 6 CO2 + 8 H20
2. C3H5(OH)3 + 12 Na ---> C3H5 + 6 Na2O + 3 H2
3. glicerol + potas ---> glicerynian potasu
4. 2 C3H5(OH)3 + O2 ---> 6 C + 8 H2O
1 1 1