Wypisz reguły interpunkcyjne i ortograficzne(rz,ż,ch,h,ó,u,nie,by,wielka litera,mała litera,i,ii,ji,przecinki(kiedy stawiamy(przed jakimi wyrazami))zdanie pojedyncze,zdanie złożone,związki wyrazowe) Za wszystko dobrze wstawiam najlepszy ! JAK NAJSZYBCIEJ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:00:44+01:00
J, i -> i,j na początku wyrazu:
a) przed literą oznaczającą samogłoskę piszemy j. np. jagoda, jodła
b) przed literą oznaczającą spółgłoskę piszemy i, np . igła, Irena
-> po samogłoskach:
a)po literze oznaczającej samogłoskę piszemy j np. majowy.
-> po spółgłoskach
a) zawsze piszemy literę i, np. biuro, kiosk
->po przedrostkach piszemy j np. nadjeżdżać

ch,h
h->gdy wystep. wymiana głoskowa:
h-g wahania-waga
h-ż druh - drużyna
h-z błahy -błazen
-> wyst. w rozpoczynającej cząstce hekto, higro, hiper, hipo
ch->gdy wymienia się na sz np. duch - dusza
->na końcu wyrazu np. dach, puch

rz,ż
rz-> wymaian rz na r np. marzec-marca
->w zakończeniach -erz, -arz, -mierz, -mistrz
->po spółgłoskach p,b,t,d,k,g,ch,j,w
wyjątki : pszczoła, kształt, kształtny, pszczeli, wykształcenie, bukszpan

ż-> wymiana
ż-g, ż-dz, ż-h,ż-z,ż-ź, ż-s
->po literach ż,ł,l
->wchodzi w skład partykuły -że
po literze n np. aranżacja

ó,u
ó->gdy wymienia się na o,e,a np. popiół-popioły
-> na początku wyrazów np. ósmy
->w zakończeniu -ów,-ówka,-ówna
-> wyjątki : odkuwa, okuwa, skuwka, zasukwa

u->w rzeczownikach zakonczonych na -un,-unek,-unka,-ulec,-unia,-us, -uś
-> w czasownikach zakoń. na -uje, -uj,-ujesz
->w zakończeniach zdrabniających
-> zawsze na końcu wyrazu !

nie łącznie
-> z rzeczownikami np. niebezpieczeństwo
-> z przymiotnikami
->z przyslówkami utworzonymi od przymiotników
Nie rozdzielnie
->przed czasownikami
-> przed liczebnikami
->przed zaimkami

wielka litera:
-zaczynając nowe zdanie
-po dwukropku
-kiedy nast dłuższy opis
-Po ? i !
-imiona, nazwiska
-kraje
-nazwy świąt
mala litera:
-nazwy str świata
-przymiotniki jakościowe
-nazwy mieszkańców
-tytuły naukowe
-nazwy tańców
-nazwy miesięcy, dni

by razem:
-z osobowymi formami czasowników
-z partykułami
-w wyrazach porównawczych
by oddzielnie:
-po nieosobowych formach czasowników
-po bezokoliczniku
-po zaimkach przysłownych

przecinek :
-pomiędzy zd. podrzędnymi, i nadrzędnymi
-rownoważniki zdań
-przed dopełnianiami
-jesli spojnik 'a' łaczy zdania

nie stawiamy :
pomiędzy zwrotem imieslowowym a poprzedzającym go spojnikiem
-nie rodziela się zdan zlozonych wpołrzędnie połaczonych spojnikami: i,oraz, zarazem

->ji nie piszemy po samogłosce !
-> zd. pojedyńcze jest wtedy kiedy zawiera jedno orzeczenie i podmiot
-> zd. złożone kiedy zawiera dwa lub więcej orzeczeń i podmioty.

->związki wyrazowe wystepują gdy W takim związku jeden wyraz jest nadrzędny (określany), drugi podrzędny (określający).


LICZĘ NA NAJ , bo pisalam sama !
pzdr.;]
2 4 2