Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:46:33+01:00
P₁=15MPa=15*10⁶Pa
T₁=20°C
T₂=50°C
p₂=?
p₁/T₁=p₂/T₂
15*10⁶/20=p₂/50
0,75*10⁶=p₂/50
37,5*10⁶=p₂
p₂=37500000Pa=37,5 MPa

Korzystałam ze wzoru na równanie gazu doskonałego:
p₁*V₁/T₁=p₂*V₂/T₂ (gdzie V₁=V₂, więc pominęłam)