Ćw6 wymień 3 skutki globalizacji w twoim miejscu zamieszkania
ćw5 podaj konsekwencje procesu globalizacji dla życia i pracy ludzi w krajach wysoko rozwiniętych i słabo rozwiniętych
ćw4 przedstaw 3 argumenty zwolenników i przeciwników globalizacji
ćw3 podaj przykłady znanych marek firm i osób (globalizacja)
ćw2 podaj 3 przykłady nowoczesnych środków łączności i transportu (komunikacji),które sprzyjają rozwojowi procesu globalizacji.

1

Odpowiedzi

2010-01-29T23:34:51+01:00
Ćw.2
- Internet
- Bezprzewodowe formy komunikacji (typu telefonia komórkowa)
- Transport lotniczy
Ćw.3
- McDonald’s
- Nike
- Adidas
Ćw.4
Za globalizacją:
- Dostęp do nowych technologii.
- Swobodny przepływ ludzi i towarów(możliwość podróżowania i handlu międzynarodowego)
- Możliwość prowadzenia wspólnych(międzynarodowych) działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom(np. terroryzmowi)
Przeciw globalizacji:
- Zanikanie kultur.
- Liczne migracje ludności.
- Konflikty międzyrasowe i etniczne.
Ćw.5
Kraje wysoko rozwinięte lokują swoje firmy w krajach słabo rozwiniętych ponieważ jest w nich tańsza siła robocza i ulokowanie tam firmy jest znacznie tańsze niż w kraju wysoko rozwiniętym. Kraje słabo rozwinięte czerpią z tego korzyści(ludzie mają pracę, firmy lokujące swoje siedziby w kraju płacą podatki), ale to kraje wysoko rozwinięte czerpią z tego więcej korzyści przez co widać wzrost dysproporcji w zamożności ludności i społeczeństw.
Ćw.6
- Nosimy ciuchy tych samych marek(np. Nike, Adidas)
- Jemy to samo jedzenie(np. w McDonald’s)
- Jeździmy zagranicznymi samochodami(np. Skoda, Volkswagen)
11 4 11