Muszę napisać pracę BARDZO PROSZĘ O POMOC

1) Opóźnienie
2) Moc

Ad 1) praca ma być krótka i prostym językiem bo w internecie jest to skomplikowane a nie mam książek od fizyki ze szkol
Ad 2) praca ma być dłuższa i tez prostym językiem a reszta jak wyżej. ;)

Bardzo dziękuje już teraz :)

1

Odpowiedzi

2009-10-05T13:57:35+02:00
Ruch jednostajnie opóźniony to taki ruch, w którym prędkość w kolejnych jednostkach czasu maleje o jednakową wartość. Prędkość jest więc liniową funkcją czasu (malejącą).
Wielkością charakteryzującą dany ruch opóźniony jest opóźnienie. Jest ono w tym rodzaju ruchu zawsze stałe i wyrażane jest wzorem:
a=∨₀-∨λ w mianowniku t.Od prędkości początkowej odejmujemy prędkość końcową (odwrotnie niż w ruchu jednostajnie przyspieszonym).
Przyspieszenie w ruchu opóźnionym ma wartość ujemną i obliczamy je jak w ruchu przyspieszonym.
Uwaga! Ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, że opóźnienie ma wartość dodatnią, przyspieszenie zaś ujemną. We wzorach używanych tutaj, pisząc a, mamy na myśli opóźnienie.

Równanie drogi w ruchu jednostajnie opóźnionym wyprowadzamy analogicznie do tego, jak to robiliśmy w ruchu przyspieszonym. Otrzymujemy:
s=∨₀t-at²w mianowniku 2.Widzimy, że droga w ruchu jednostajnie opóźnionym jest kwadratową funkcją czasu. Zależność drogi od czasu s(t) i prędkości od czasu v(t) przedstawiają wykresy.
Nie wiem jak te wykresy wprowadzić na zadane?Podsumujmy nasze wiadomości o ruchu jednostajnie opóźnionym:
1. Droga jest kwadratową funkcją czasu.
2. Prędkość jest liniową funkcją czasu.
3. Opóźnienie jest zawsze stałe.
Równania kinematyczne opisujące ruch jednostajnie opóźniony:

tu wpisujesz wzory te co wpisałem wyżej.

Moc-Mocą nazywamy stosunek wykonanej pracy do czasu jej wykonana(w ten sposób definiuje się moc średnią)
P=W a w mianowniku t.
P-moc
W-praca
t-czas
Moc jest wielkością skalarną, która określa szybkość wykonywania pracy.Jednostką mocy w układzie SI jest 1 wat.
Jeden wat to moc takiego urządzenia, które pracę 1J wykonuję w ciągu 1 s.
1W= 1Jw mianowniku wpisz 1s.